autonicFXS
Modular Multi-Channel PID Temperature Controllers
High Performance PID Temperature Controllers
conek
ONE-TOUCH TUBE FITTINGS
SDPC
ชุดปรับกรองลม
วาล์วควบคุมระบบลม
สายลมใช้ในระบบนิวแมติกส์
รูปผลงานที่ผ่านมาของ เรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 15
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 278
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,317,453
 เปิดเว็บ 24/02/2554
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ

 TUBE FITTING WITH G THREAD (O-RING)
TUBE FITTING WITH G THREAD (O-RING)


PC-G
MODEL(φD-T)
Tube(Metric)-Thread(G)
PC 04-G01 PC 10-G01
PC 04-G02 PC 10-G02
PC 06-G01 PC 10-G03
PC 06-G02 PC 10-G04
PC 06-G03 PC 12-G02
PC 06-G04 PC 12-G03
PC 08-G01 PC 12-G04
PC 08-G02 PC 16-G03
PC 08-G03 PC 16-G04
PC 08-G04  
PL-G
MODEL(φD-T)
Tube(Metric)-Thread(G)
PL 04-G01 PL 10-G01
PL 04-G02 PL 10-G02
PL 06-G01 PL 10-G03
PL 06-G02 PL 10-G04
PL 06-G03 PL 12-G02
PL 06-G04 PL 12-G03
PL 08-G01 PL 12-G04
PL 08-G02 PL 16-G03
PL 08-G03 PL 16-G04
PL 08-G04  
PB-G
MODEL(φD-T)
Tube(Metric)-Thread(G)
PB 04-G01 PB 10-G01
PB 04-G02 PB 10-G02
PB 06-G01 PB 10-G03
PB 06-G02 PB 10-G04
PB 06-G03 PB 12-G02
PB 06-G04 PB 12-G03
PB 08-G01 PB 12-G04
PB 08-G02 PB 16-G03
PB 08-G03 PB 16-G04
PB 08-G04  
PD-G
MODEL(φD-T)
Tube(Metric)-Thread(G)
PD 04-G01 PD 10-G01
PD 04-G02 PD 10-G02
PD 06-G01 PD 10-G03
PD 06-G02 PD 10-G04
PD 06-G03 PD 12-G02
PD 06-G04 PD 12-G03
PD 08-G01 PD 12-G04
PD 08-G02  
PD 08-G03  
PD 08-G04  
PLH-G
MODEL(φD-T)
Tube(Metric)-Thread(G)
PLH 04-G01 PLH 10-G01
PLH 04-G02 PLH 10-G02
PLH 06-G01 PLH 10-G03
PLH 06-G02 PLH 10-G04
PLH 06-G03 PLH 12-G02
PLH 06-G04 PLH 12-G03
PLH 08-G01 PLH 12-G04
PLH 08-G02  
PLH 08-G03  
PLH 08-G04  
PLL-G
MODEL(φD-T)
Tube(Metric)-Thread(G)
PLL 04-G01 PLL 10-G01
PLL 04-G02 PLL 10-G02
PLL 06-G01 PLL 10-G03
PLL 06-G02 PLL 10-G04
PLL 06-G03 PLL 12-G02
PLL 06-G04 PLL 12-G03
PLL 08-G01 PLL 12-G04
PLL 08-G02  
PLL 08-G03  
PLL 08-G04  
PX-G
MODEL(φD-T)
Tube(Metric)-Thread(G)
PX 04-G01 PX 10-G01
PX 04-G02 PX 10-G02
PX 06-G01 PX 10-G03
PX 06-G02 PX 10-G04
PX 06-G03 PX 12-G02
PX 06-G04 PX 12-G03
PX 08-G01 PX 12-G04
PX 08-G02  
PX 08-G03  
PX 08-G04  
PKD-G
MODEL(φD1-φD2-T)
Tube(Metric)-Thread(G)
PKD 06-04-G01
PKD 08-04-G02
PKD 08-06-G02
PKD 10-08-G03
PH-G
MODEL(φD-T)
Tube(Metric)-Thread(G)
PH 04-G01
PH 06-G01
PH 06-G02
PH 08-G01
PH 08-G02
PH 08-G03
PH 10-G02
PH 10-G03
PH 12-G03
PH 12-G04
PHF-G
MODEL(φD-T)
Tube(Metric)-Thread(G)
PHF 04-G01
PHF 06-G01
PHF 06-G02
PHF 08-G01
PHF 08-G02
PHF 08-G03
PHF 10-G02
PHF 10-G03
PHF 12-G03
PHF 12-G04
PCF-G
MODEL(φD-T)
Tube(Metric)-Thread(G)
PCF 04-G01 PCF 10-G02
PCF 04-G02 PCF 10-G03
PCF 06-G01 PCF 10-G04
PCF 06-G02 PCF 12-G02
PCF 06-G03 PCF 12-G03
PCF 08-G01 PCF 12-G04
PCF 08-G02  
PCF 08-G03  
PCF 08-G04  
PCF 10-G01  
PLF-G
MODEL(φD-T)
Tube(Metric)-Thread(G)
PLF 04-G01 PLF 10-G02
PLF 04-G02 PLF 10-G03
PLF 06-G01 PLF 10-G04
PLF 06-G02 PLF 12-G02
PLF 06-G03 PLF 12-G03
PLF 08-G01 PLF 12-G04
PLF 08-G02  
PLF 08-G03  
PLF 08-G04  
PLF 10-G01

  HOME   รูปผลงานของเรา   Product   บทความ นิวแมติกส์
บริษัท นิวม่าซิสเต็มส์ จำกัด
119 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ลาดพร้าวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร 10230 ประเทศไทย
โทร : 02 932 0368
โทรสาร : 02 932 0370
มือถือ : 088 886 6689
www.pneuma.co.th
Engine by MAKEWEBEASY