conek
ONE-TOUCH TUBE FITTINGS
SDPC
ชุดปรับกรองลม
วาล์วควบคุมระบบลม
สายลมใช้ในระบบนิวแมติกส์
รูปผลงานที่ผ่านมาของ เรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 16
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 705
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,231,433
 เปิดเว็บ 24/02/2554
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ

  (Pneumatic cylinder) กระบอกลม นิวแมติกส์
การหาอัตราการสิ้นเปลืองลม
     อัตราความสิ้นเปลืองลม
การหาคำนวนหาความสิ้นเปลืองลมที่จะนำมาใช้กับอุปกรณ์ในการทำงาน เช่น กระบอกลม หัวขับลม มอเตอร์ลม  ก็เพื่อที่เราจะได้เตรียมความจุของระบบอัดลม หรือ ระบบ Air Compressor ให้เพียงพอกับการทำงานของอุปกรณ์ดังกล่าว  ความสิ้นเปลืองลมอัดนั้นขึ้นอยู่กับ ความดันใช้งานของอุปกรณ์ เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบ ความยาวช่วงชักของลูกสูบ จำนวนครั้งต่อเวลาในขณะทำงาน
ตาราง การหาค่าอัตราความสิ้นเปลืองลมต่อระยะชัก 1 เซนติเมตร (1/cm)
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
(mm)
ความดันลมอัด (bar)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
6
12
16
25
35
40
50
70
100
140
200
250
0.0005
0.002
0.004
0.010
0.019
0.025
0.039
0.076
0.155
0.303
0.618
0.965
0.0008
0.003
0.006
0.014
0.028
0.037
0.058
0.113
0.231
0.452
0.923
1.441
0.0011
0.004
0.008
0.019
0.038
0.049
0.077
0.150
0.307
0.601
1.227
1.916
0.0014
0.006
0.010
0.024
0.047
0.061
0.096
0.187
0.383
0.750
1.531
2.392
0.0016
0.007
0.011
0.029
0.056
0.073
0.115
0.225
0.459
0.899
1.835
2.867
0.0019
0.008
0.014
0.033
0.066
0.085
0.134
0.262
0.535
1.048
2.139
3.342
0.0022
0.009
0.016
0.038
0.075
0.097
0.153
0.299
0.611
1.197
2.443
3.817
0.0025
0.010
0.018
0.043
0.084
0.110
0.172
0.335
0.687
1.346
2.747
4.292
0.0027
0.011
0.020
0.048
0.093
0.122
0.191
0.374
0.763
1.495
3.052
4.768
0.0030
0.012
0.022
0.052
0.103
0.135
0.210
0.411
0.839
1.644
3.356
5.243
0.0033
0.013
0.024
0.057
0.112
0.146
0.229
0.448
0.915
1.793
3.660
5.718
0.0036
0.014
0.026
0.062
0.121
0.157
0.248
0.485
0.991
1.942
3.964
6.193
0.038
0.015
0.028
0.067
0.131
0.171
0.267
0.523
1.067
2.091
4.268
6.668
0.041
0.016
0.029
0.071
0.140
0.183
0.286
0.560
1.143
2.240
4.572
7.144
0.0044
0.018
0.032
0.076
0.149
0.195
0.305
0.597
1.219
2.389
4.876
7.619

สำหรับกระบอกสูบทำงานทางเดียว
                                                                Qa  =  L x N x q                                                                                         
                สำหรับกระบอกสูบทำงานสองทาง
                                                                Qa  =  2 x (L x N x q)                                                                                           
                เมื่อ         Qa  คือ อัตราความสิ้นเปลืองลมอัด (l/min)
                                L    คือ ช่วงชักกระบอกสูบ (cm)
                                N    คือ จำนวนครั้งการเลื่อนเข้าออกต่อนาที
                                q     คือ อัตราความสิ้นเปลืองลมต่อระยะชัก 1 เซนติเมตร(ดูจากตาราง)

ตัวอย่างที่ กระบอกสูบทำงานแบบสองทางมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 mm ระยะชัก 200 mm ทำงานที่ความดัน 6 bar ความถี่ในการทำงาน 20 ครั้ง/นาที
วิธีทำ      หาอัตราความสิ้นเปลืองลมที่กระบอกสูบ
                                                Qa  =  2 x (L x N x q)
                                                      =  2 ( x 200/20 x 0.134)
                                                      =  107.2 l/min                 ตอบ                    

                                                     

               

  
(Pneumatic cylinder) กระบอกลม นิวแมติกส์
- ซ่อมกระบอกลม แกนงอ
- การหาอัตราการสิ้นเปลืองลม
- ตารางการหาแรงดันและแรงดึงของกระบอกลม
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

  HOME   รูปผลงานของเรา   Product   บทความ นิวแมติกส์
บริษัท นิวม่าซิสเต็มส์ จำกัด
119 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ลาดพร้าวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร 10230 ประเทศไทย
โทร : 02 932 0368
โทรสาร : 02 932 0370
มือถือ : 088 886 6689
www.pneuma.co.th
Engine by MAKEWEBEASY